Torpet 46 mansard+loft

Torpet 46+25 är ett nytt spännande lofthus med genuint utseende och många möjligheter. Kan utrustas med olika typer av loft, farstukvist eller glasveranda. Torpet på ritningen är extrautrustat med veranda, verandadörr, apelsinfönster på gavel. Kan även fås  med ryggåstak i storstugan. Torpet på ritningen är extrautrustat med farstukvist samt stående panel. Torpet kan extrautrustas med veranda och glasparti med verandadörr.

Share