Genomskärning

Här ser du den principiella uppbyggnaden av fritidshusen.

genomskarning