Ramsö 76 + 38

Förhöjt väggliv (loftet oinrett).

Share