Älvängen 53+9m²

Älvängens planlösning är densamma som Mojängen, men vi har försett huset med loft på 9 m². Huset på ritningen är extrautrustat med veranda.

Share